Inauguracja roku szkolnego 2023/2024

4 września 2023 r. na dziedzińcu naszego Centrum odbyły się w trzech turach uroczystości rozpoczęcia  roku szkolnego 2023/2024.

Wszystkich uczniów wraz z rodzicami, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych powitała P. Dyrektor CKZiU życząc samych dobrych dni, trafnych wyborów, owocnej pracy, dużej motywacji, sukcesów w nauce i pracy.

Bardzo liczni uczniowie pierwszych klas poznali swoich wychowawców z którymi zwiedzili Centrum będące ich nową  szkołą na najbliższe lata.

Ostatnim akordem programu Erasmus+ 2022/2023 było wręczenie „erasmusowcom” unijnych certyfikatów Europass Mobilność.

Uroczystości  były poprzedzone uczestnictwem we mszy św. w sanktuarium MBZ przy ul. Łąkowej 27 w Łodzi.