Strzał w dziesiątkę

28 czerwca 2023 r. nastąpił odbiór techniczny wirtualnej  strzelnicy, która od roku szkolnego 2023/2024 będzie służyła społeczności szkolnej. Na  jej wyposażeniu są repliki pistoletów Glock i karabinów AK-Beryl, dysponuje także kilkudziesięcioma planszami. Jakość systemu, ilość możliwych konfiguracji, wierność  replik umożliwia wykorzystanie  strzelnicy nie tylko do celów edukacyjno-szkoleniowych dla  uczniów lecz także na potrzeby służb mundurowych.

Jeszcze kosmetyka pomieszczenia, przygotowanie stanowisk strzeleckich i we wrześniu 2023 pada komenda: na linię ognia.