Uczniowie w specjalistycznych laboratoriach.

Szkolenie  uczniów w laboratorium Nuscana (Mrowino k. Poznania). W szkoleniach brali udział uczniowie z kierunków technik analityk oraz technik weterynarz  w ramach  szkolnych projektów Zmotywowani i wykwalifikowani oraz Kreatywne zawody – trafny wybór. Szkolenia dotyczyły 2 tematów: 1) oznaczania składu ilościowego i jakościowego materii oraz 2) analiza sensoryczna.

[ACz]