Udział uczennicy w OWiUR

Na ręce Pani Dyrektor wpłynęło podziękowanie za udział uczennicy Centrum w olimpiadzie zawodowej organizowanej przez SGGW  w Warszawie.