Uczniowie CKZiU w projekcie Żywa Biblioteka  

W piątek 24.02.2023 r.  uczniowie klasy 2TWe pod opieką prof. Małgorzaty Majewskiej uczestniczyli w warsztatach Żywa Biblioteka zorganizowanych przez Fabrykę Aktywności Miejskiej w Łodzi. Żywa Biblioteka to istniejący od 20 lat w ponad 70 krajach międzynarodowy ruch promujący prawa człowieka i dialog społeczny. Spotkania z człowiekiem pełniącym rolę żywej książki uczą szacunku i otwartości do drugiej osoby. W ramach projektu spotkaliśmy się i rozmawialiśmy z ciekawymi ludźmi, m. in. aktywną seniorką, osobą, która wyszła z kryzysu bezdomności, młodym mężczyzną z doświadczeniem epizodu depresyjnego, aktywistką poruszającą się na wózku, Żydem, Ukrainką pochodzącą z terenów objętych wojną, autystą. Żywe Książki opowiedziały nam o swoich przeżyciach i życiowych wyborach, ciekawości świata i społecznikowskich pasjach, a my chętnie zadawaliśmy trudne pytania, korzystając z możliwości pogłębienia swojej wiedzy na temat człowieka, stereotypów myślenia i zachowań dyskryminujących innych. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że „inny nie znaczy gorszy” i że należy z empatią traktować wszystkich ludzi, bez żadnych wyjątków.

[MM]