Karma dla zwierząt

Dzięki ludziom dobrej woli – obecnym i byłym słuchaczom szkoły zaocznej w CKZiU zostały zebrane fundusze na zakup karmy dla Fundacji Azyl. Zakupiono 160 dużych puszek i 200 kg suchej karmy dla psów i kotów. W imieniu zwierzaków wszystkim darczyńcom serdecznie dziękuję!

[EK]