Staże a kompetencje

W dniach 14-15 grudnia 2022 r.   nauczyciele Centrum  uczący przedmiotów zawodowych logistyczno-spedycyjnych: P.  Patrycja Krzesłowska, P. Kinga Matusiewicz oraz P.  Kamil Kałuża, uczestniczyli w seminarium „Staże uczniowskie a kompetencje pracowników branży spedycyjno-logistycznej”, organizowanym przez Międzynarodową Wyższą  Szkołę  Logistyki i  Transportu.

W trakcie seminarium, P. Patrycja Krzesłowska,  wygłosiła przemówienie  jako współautorka projektu na temat:

  1. Modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu dla zawodu technik spedytor.
  2. Ram jakości stażu dla zawodu technik spedytor.

[PK]