Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pracy

Uczniowie z kilku klas technikum uczestniczyli  w dniach 14-15  grudnia 2022 r. w szkoleniu on-line zorganizowanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w  ogólnopolskim  programie  edukacyjnym  skierowanym do uczniów szkół średnich. Celem projektu  jest upowszechnianie  wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży oraz pracy.

Omawiane zagadnienia dotyczyły m.in. prawa pracy , istoty  bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, psychologii w sytuacjach kryzysowych.

organizacji  bezpiecznej pracy, kwalifikacji  osób zatrudnionych przy urządzeniach podlegających UDT. Przedstawiono  analizę   wypadków podczas odbywania praktyk i  staży.

Uczniowie uzyskali fachowe porady od specjalistów prawa pracy, NOT, PIP, PSP, WUG.

[JB]