Dzień Edukacji Finansowej

Inicjatywa  realizowana jest  w ramach kampanii World Investor Week (WIW).  Światowy Tydzień Inwestora jest kampanią o zasięgu globalnym powołaną do życia przez Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) w 2017 r. na rzecz zwiększenia świadomości społecznej na temat roli edukacji oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Rolę koordynatora World Investor Week w Polsce pełni Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Tegoroczna edycja obejmuje m.in debatę ekspercką pt. „Rola i perspektywy edukacji finansowej w dobie recesji”, przedstawienie Krajowej Strategii Edukacji Finansowej oraz prezentację raportu „Znajomość zagadnień finansowych w Polsce – znaczenie, dane i oferta edukacyjna”. 

[IP]