Z Erasmusem do Szwecji i Danii

Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego P. Janusz Moos, przesłał informacje o ukazaniu się w czasopiśmie wydawanym przez ŁCDNiKP  „Dobre Praktyki – innowacje w edukacji” – jesień 2022, artykułu upowszechniającego rezultaty Programu Erasmus+ realizowanego przez nasze Centrum.  Artykuł opisuje zagraniczne praktyki zawodowe uczniów CKZiU w Łodzi, które odbyły się  w maju 2022 r. w Skandynawii w ramach Programu Erasmus+.

Życzymy przyjemnej lektury.

[JB]