Święto Niepodległości

Dnia 15 listopada 2022 r. odbył się uroczysty apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od wspólnego odśpiewania Hymnu Państwowego. Na początku głos zabrała Dyrektor CKZiU Pani Dominika Walicka, która mówiła o dzisiejszym pojmowaniu patriotyzmu, który powinien wyrażać się troską, szacunkiem oraz tolerancją do drugiego człowieka. Później wysłuchaliśmy przemówienia marszałka Józefa Piłsudskiego, który 3 sierpnia 1914 roku na Krakowskich Oleandrach zwrócił się do 144 młodych ludzi w patriotycznym uniesieniu.

Spotkanie nasze zakończyliśmy wysłuchaniem wiersza „Polsko nie jesteś już niewolnicą” oraz pieśni patriotycznej „Rozkwitały pąki białych róż”.

Po apelu, delegaci klas zapalili znicze w  parku im. Poniatowskiego przy drzewach upamiętniających zamordowanych w Katyniu naszych absolwentów.

[KK]