L Zjazd najstarszych szkół

21 i 22 października 2022 r. Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego w Płocku zorganizowało L Zjazd Stowarzyszenia  Najstarszych  Szkół  w Polsce. Uczestnikami zjazdu było 38 delegatów,  w tym delegacja  CKZiU w Łodzi. Nasze Centrum jest  aktywnym członkiem tej elitarnej, zasłużonej z uwagi na wiek i dorobek edukacyjny, grupy szkół  w Polsce.  Honorowymi  gośćmi  zjazdu był Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Prezydent Miasta Płocka.

„Małachowianka” jest najstarszą szkołą  w Polsce.  Korzenie liceum sięgają 1180 r., kiedy przy kościele św.  Michała Archanioła powstała szkoła klasztorna.  Szkoła szczyci się  plejadą  znanych absolwentów  reprezentujących świat  nauki, kultury, medycyny, polityki, sądownictwa, osób duchownych, wśród nich m.in.  Ignacy Mościcki, Jan Zumbach, Tadeusz Mazowiecki, Jerzy Pniewski, Tony Halik.  Organizatorzy zjazdu  zorganizowali seminarium historyczne,  przedstawili osiągnięcia  liceum,  umożliwili zwiedzenie szkolnego muzeum w podziemiach gmachu oraz obserwatorium w szkolnej wieży. Szkolny chór Minstrel uświetnił  uroczystość.

[JB]