Uroczystości na Brusie

13 października 2022 r. Strażnicy Tradycji reprezentowali Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi w uroczystości upamiętniającej pomordowanych na Brusie. Las Brus był miejscem zagłady Polaków zabitych przez Niemców w czasie II wojny światowej oraz przez komunistów w latach powojennych. Zebrani goście złożyli kwiaty i zapalili znicze przed pamiątkowym głazem.