Podziękowanie

Wiceprezydent Miasta Łodzi złożyła podziękowanie za udział delegacji szkolnej w uroczystościach upamiętniających bitwę  pod Ewiną.