Certyfikacja uczniów `

15 września 2022 r. odbyło się podsumowanie kolejnego projektu. Grupa uczniów z gabinetu dyrektora Centrum wyszła z gratulacjami od P. Dyrektor i koordynatora projektu oraz z certyfikatami  firmy Adobe.