Podziękowanie

Dyrektor MOSiR w Łodzi wystosował podziękowanie za współpracę  przy imprezie miejskiej w Arturówku „Majówka z MOSiRem”.