77. rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie

8 maja 2022 r. Strażnicy Tradycji oraz szkolny Poczet Sztandarowy reprezentowali CKZiU  w uroczystości 77. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie. Obchody zostały zorganizowane przez  Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego, Wojewody Łódzkiego i Prezydenta Miasta Łodzi. Uroczystość odbyła się w Parku im. Szarych Szeregów przy pomniku „Pęknięte Serce.” Uczniowie byli pod opieką Pani Dyrektor Dominiki Walickiej, prof. Dariusza Błażejewskiego oraz prof. Jakuba Kani.

[JK]