Szkolna delegacja w Szwecji

Na kilka tygodni przed mobilnością grupy uczniów na praktyki zawodowe w Szwecji, dyrektor Centrum wraz z koordynatorem projektu złożyli wizytę w partnerskiej organizacji.

Celem wizyty było podpisanie stosownych umów, pogłębienie zaufania między organizacjami, wizytacja  firm przyjmujących uczniów, miejsc zakwaterowania, warunków wyżywienia, uzgodnienie spraw logistycznych podczas 4 tygodniowych praktyk.

Niebawem zagraniczne praktyki zawodowe naszych uczniów.