Reaktywacja Stowarzyszenia

22 stycznia 2022 r. odbyło się zebranie mające na celu reaktywację stowarzyszenia absolwentów szkoły. Na zebranie stawiła się liczna grupa ludzi mających sentyment do Szkoły, która jest identyfikowana z miastem i w aktualnej lokalizacji funkcjonuje od 120 lat. Te dwa żywe organizmy: miasto i Szkoła, na przestrzeni lat rozwijały się w symbiozie. Praktycznie nie ma rodziny w Łodzi, która się nie otarła o Szkołę przy ul. Żeromskiego 115.

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły przy ul. Żeromskiego 115, w którym „stare wymieszało się z młodym” – jak stwierdził żartobliwie jeden z uczestników zebrania, dzisiejszego dnia poczyniło krok ku przyszłości.

[JB]