Kolejna umowa o współpracy

12 stycznia 2022 r. została podpisana umowa pomiędzy CKZiU w Łodzi a Archiwum Państwowym w Łodzi. Umowa reguluje zasady współpracy pomiędzy instytucjami w zakresie edukacyjno-promocyjnym. Z uwagi na szkolenie słuchaczy w naszym Centrum w zawodzie technika archiwisty, umowa ta ma dla nas szczególne znaczenie. Mamy nadzieję, że korzyści ze współpracy będą obopólne.

[JB]