Rodzina Jest dla Dzieci

W imieniu Centrum Aktywizacyjnego Pieczy Zastępczej w Łodzi, dziękuję bardzo za pomoc w naszym działaniu, reklamującym akcję Rodzina Jest dla Dzieci.

Mirosław Pachulski

Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej | CAPZ Łódź
ul. Małachowskiego 74, 90-159 Łódź

Podziękowanie pdf