Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

            9 listopada 2021 r. pracownik Polskiego Czerwonego Krzyża Łódzkiego Oddziału Okręgowego zorganizował, dla Strażników Tradycji z klasy 1 TWe, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie dowiedzieli się, jak należy wezwać pogotowie ratunkowe, jak pomóc człowiekowi, który stracił przytomność oraz w jaki sposób należy przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową.

[JK]