Pamiętamy

W ostatnich dniach października 2021 r. odwiedziliśmy groby naszych zmarłych nauczycieli i uczniów.

Znicze zapłonęły także przy Dębach Pamięci w parku im. ks. J. Poniatowskiego w Łodzi, nad którymi sprawujemy opiekę.