Dofinansowanie z UMŁ

Informujemy, że budżetu Miasta Łodzi w ramach zadania „promocja oświaty” Centrum uzyskało dofinansowanie w kwocie 881,01 zł na pokrycie kosztów transportu i ubezpieczenia wycieczki uczniów, która się odbyła w dniu 17 września 2021 r. z okazji 77 rocznicy bitwy pod Ewiną.