Uczniowie w Grupowej Oczyszczalni Ścieków i w Muzeum Farmacji

7 października 2021 r. klasa 4TWA (analitycy) odbyła wyciekę na warsztaty powiązane ze zwiedzaniem Muzeum Farmacji, które swą siedzibę ma w zabytkowej kamienicy mieszczańskiej na Placu Wolności. Wśród cennych eksponatów są zabytkowe meble apteczne, naczynia do przechowywania środków leczniczych i przyrządy do wytwarzania różnych postaci leków. Muzeum posiada dużą kolekcję wag aptecznych i laboratoryjnych oraz moździerzy żeliwnych i porcelanowych. Jak się okazało niewiele różniących się od tych, które uczniowie sami używają na lekcjach z przedmiotów zawodowych. Przy stole recepturowym można było przygotować lek w postaci pigułek, to było ciekawe doświadczenie.

30 września 2021 klasa 4TWA odbyła wirtualną wycieczkę do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi gdzie młodzież poznała istotną rolę procesu oczyszczania ścieków w ochronie środowiska naturalnego. Pracownik oczyszczalni opowiadał o procesie technologicznym polegający na usuwaniu ze ścieków zanieczyszczeń i osadów oraz substancji chemicznych w nich rozpuszczonych, koloidów i zawiesin oraz pracy laboratorium które nieustannie monitoruje proces oczyszczania. Dowiedzieliśmy się,  że do  łódzkich toalet trafia miesięcznie 200 ton niepotrzebnych śmieci: artykułów higieny osobistej, bandaży, przeterminowanych lekarstw, odpadów toksycznych czy zużytych baterii. Powoduje to konieczność naprawiania i czyszczenia pomp na terenie oczyszczalni. Wszystkie awarie powstałe wskutek dopływających śmieci generują kilkumilionowe koszty dla mieszkańców Łodzi, którzy ponoszą koszty oczyszczania ścieków.

[MS]