Erasmus+ w praktyce

28 września 2021 r. w auli ZSONT odbyła się konferencja zorganizowana przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na temat programu Erasmus+. Zaproszeni eksperci przedstawili założenia metodyczne programu, warunki składania wniosków oraz zasady ich oceny w obecnej perspektywie finansowej 2021-2027.

Dwóch nauczycieli naszej szkoły, p. Jan Bołtuć – koordynator i p. Tomasz Łuczkowski – opiekun jednej z grup wyjazdowych, podzielili się z uczestnikami konferencji – dyrektorami i nauczycielami szkół województwa łódzkiego, doświadczeniem zdobytym podczas realizacji projektu „Wielozawodowe mobilne praktyki zagraniczne”.

[JB]