Pomnik polskiego Arystydesa

24 września 2021 r., w stulecie nadania Liceum Ogólnokształcącemu w Płocku, najstarszej szkoły w Polsce (1180) imienia marszałka Stanisława Małachowskiego, odbyła się podniosła uroczystość odsłonięcia pomnika patrona.

Stanisław Małachowski (1736 – 1809), marszałek Sejmu Czteroletniego, sygnatariusz Ustawy Rządowej z dnia 3 maja 1791 r. uzyskał przydomek „polski Arystydes” – sprawiedliwy, uczciwy. Gazeta Warszawska nr 1 w 1810 r. tak napisała o marszałku: „Bogdaj by ojczyzna podobnych obywateli, familia podobnych krewnych, przyjaciele takich przyjaciół jak najwięcej liczyli”.
Pomnik umiejscowiono przed gmachem szkoły. Inicjatorami projektu budowy pomnika byli absolwenci szkoły, którzy uzyskali wsparcie społeczności szkolnej, władz samorządowych Płocka, lokalnych przedsiębiorców i Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego. Z okazji tej uroczystości zorganizowano w zabytkowej auli szkolnej sesję naukową „100 lecie nadania imienia Marszałka Stanisława Małachowskiego”.

LO w Płocku, podobnie jak nasze Centrum, przynależy do Stowarzyszenia Najstarszych Szkół w Polsce, delegaci którego byli świadkami tego wydarzenia i złożyli stosowne gratulacje.

Liczni uczestnicy uroczystości zostali poczęstowani okazałym tortem.

[JB]