Podziękowanie wiceprezydenta miasta

W uznaniu za szkolne zaangażowane w upamiętnieniu wydarzeń II wojny światowe – bohaterskiej bitwy partyzantów pod Ewiną 17 września 1944 r., Pani Wiceprezydent Miasta złożyła podziękowanie.