Pierwszy dzwonek 2021/2022 wybrzmiał.

Tradycji stało się zadość. Nowy rok szkolny uczniowie rozpoczęli 1 września, a w naszej szkole usłyszeli dodatkowo dźwięk historycznego, zabytkowego dzwonka, którym posłużyła się P. Dyrektor. Także tradycyjnie, uczestniczyliśmy w inauguracyjnej mszy św. w naszym parafialnym sanktuarium MBZ przy ul. Łąkowej 27.

Życzymy udanego, z sukcesami edukacyjnymi, sportowymi, artystycznymi, społecznymi, bezpiecznego i w stacjonarnym trybie roku szkolnego 2021/2022.

Nowy rok szkolny 2021/2022 przywitaliśmy także w Szkole Podstawowej dla Dorosłych uroczystym rozpoczęciem w auli w Budynku Głównym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi. Wczoraj słuchaczki i słuchacze mieli okazję zobaczyć się ze swoimi wychowawczyniami i wychowawcami oraz zapoznać się z historią 1 września 1939 roku.

Mimo długiego czasu izolacji, jak widać na zdjęciach, humory dopisały!