Pogrzeb Absolwenta i Nauczyciela

12 maja 2021 r. odbył się pogrzeb Absolwenta a zarazem byłego Nauczyciela naszej szkoły.

Śp. Włodzimierz Rychliński był uczniem klasy chemicznej technologii włókna w drugiej połowie lat pięćdziesiątych. Po ukończeniu Politechniki Łódzkiej pracował w przemyśle włókienniczym jako technolog, zajmował kierownicze stanowiska. Znany był jako wysokiej klasy specjalista w zakresie procesów wykończalniczych technologii włókienniczej. Swoją wiedzą dzielił się z uczniami będąc nauczycielem praktycznej nauki zawodu w Technikum Włókienniczym. Dumny był ze szkoły, w klapie marynarki nosił Złotą Odznakę Absolwentów. Pasjonował się techniką, całki i różniczki nie stanowiły problemu a nade wszystko „był wyjątkowo uczciwym człowiekiem”.