Dyżury poradni PP

nazwa poradnigodz. Udzielania poradnumer telefonu
PPP1 od 8 do 1842 651 49 72
PPP2od 8 do 18694 230 492
PPP3od 8 do 18 793 817 999
PPP4od 10 do 12530 622 874
PPP5od 8 do 18786 084 884
PPP6od 8 do 18511 950 832
PPP dla Młodzieżyod 8 do1842 688 16 68
SPPPDZidDzWRpon-czw od 8 do 18; pt od 8 do 16789 385 791
SPTiRod 8 do 18538 359 606

INFOLINIA DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI UCZNIÓW KLAS IV – VIII

Harmonogram dyżurów konsultantów i doradców metodycznych w dniach 26.10. – 30.10.2020 r.