Informacja Dyrektora do Rodziców

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów/ słuchaczy i personelu, w tym ciągłości pracy CKZiU uczestnik zajęć na terenie szkoły musi być zdrowy – bez objawów chorobowych. Niezwykłe istotne jest wzmożenie działań ograniczających ryzyko zakażenia koronawirusem Sars-Cov-2 przez wszystkich uczestników procesu dydaktycznego (personelu placówki jak i rodzin uczniów/słuchaczy)…

Cały tekst.