Drodzy Absolwenci !

Zapraszamy od dnia 11 sierpnia 2020 r. po odbiór zaświadczeń OKE o wynikach egzaminów maturalnych w sekretariacie głównym dla Technikum nr 19 i w sekretariacie CKU dla Liceum dla Dorosłych.

Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny prosimy o   stosowanie maseczki na usta i nos oraz zachowanie dystansu min. 1,5 m.