Komunikat Dyrektora z dnia 20.05.2020 r.

W celu realizacji Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.05.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że  okres czasowego ograniczenia funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi  zostaje przedłużony do dnia 7 czerwca 2020 r. W tym okresie zasady prowadzenia zajęć, rozliczania i ich dokumentowania za pomocą metod i technik nauczania na odległość pozostają realizowane zgodnie z treścią zarządzenia Dyrektora z dnia 25 marca 2020 r.,