Zarządzenie Dyrektora z dnia 27.04.2020

W SPRAWIE: dodatkowych dni wolnych 

od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

Ze względu na zmianę terminu egzaminu maturalnego – zgodnie z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. oraz Komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów,
w tym egzaminu maturalnego w 2020 r.- ulegają zmianie terminy dni wolnych. Zamiast 4, 5 i 6 maja 2020 r., dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są dni: 8, 9 i 10 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie MEN z dnia 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz.U. z 2017 r. poz.1603 z późniejszymi zmianami) – dot. liceum czteroletniego oraz rozporządzenieMENiS z dnia 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46 poz. 432, z późniejszymi zmianami) – dot. dotychczasowego liceum trzyletniego,  

2. Rozporządzenie MEN z dnia 20.03.2020 r. rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493, z późniejszymi zmianami).

Teresa Łęcka

Dyrektor