Zarządzenie Dyrektora z dnia 27.04.2020

W SPRAWIE: praktyk zawodowych w roku szkolnym 2019/2020

Z uwagi na aktualną  sytuację epidemiczną oraz zgodnie z Rozporządzeniem  MEN z dnia 10 kwietnia 2020 r, ustalam  praktyki zawodowe uczniów CKZiU w miesiącu czerwcu 2020 r.
(1.06-29.06.2020 20 dni roboczych) wraz z możliwością  realizacji ich w późniejszym terminie, nie później jednak niż  do 31 sierpnia 2020 r. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość  realizacji praktyk w formie zdalnej.

W maju 2020 r  uczniowie trzecich klas Technikum nr 19 realizują zajęcia edukacyjne zgodnie z planem zamieszczonym stronie CKZiU.

Oceny roczne dla uczniów klas trzecich należy wystawić do 29 maja 2020 r.

Teresa Łęcka

Dyrektor