Komunikat Dyrektora z dnia 24.04.2020

W SPRAWIE: wdrożenia rozporządzenia MEN.

                  Dyrektor CKZiU w Łodzi wdraża rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z powyższym, nauczanie uczniów w CKZiU w Łodzi będzie odbywać się w trybie zdalnym w okresie  od dnia 27 kwietnia 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r.

Teresa Łęcka

Dyrektor