Komunikat Dyrektora z dnia 27.04.2020

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z późniejszymi zmianami z dnia 24 kwietnia 2020 r. informujemy, że zajęcia dydaktyczno- wychowawcze w szkole zostają zawieszone do 24 maja 2020r . Kontynuujemy zatem nauczanie zdalne.

Jednocześnie informujemy, iż egzamin maturalny odbędzie się w dniach 8 – 29 czerwca 2020 r. i nie będzie zawierał egzaminów ustnych!
Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br.
Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br.
Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie CKE.

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.