Pożegnaliśmy nauczyciela.

24 kwietnia 2020 r. odbył się na Cmentarzu Mania w Łodzi pogrzeb śp. Ryszarda Hermanowicza, magistra chemii, wieloletniego nauczyciela, wicedyrektora szkoły w latach 1960-65.

Rodzinie i Bliskim składamy szczere wyrazy współczucia.