Komunikat MEN, 9.04.2020

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.