Komunikat Dyrektora WE UMŁ

Zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi przez Premiera i Ministra Zdrowia:

od 1 kwietnia 2020 r. do odwołania obowiązuje zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego.

Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.

Dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ

Berenika Bardzka