Odwołanie zajęć

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w terminie 12-25 marca 2020 są zawieszone.

Informacja MEN do Dyrektorów szkół, Rodziców, Uczniów.

E-lerning’owe zasoby edukacyjne:

Główny Inspektor Sanitarny apeluje, aby czas wolny od zajęć lekcyjnych nie stanowił pretekstu do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich. To czas mądrych wyborów zdrowotnych.
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższy. Zachowujmy się odpowiedzialnie.