Uczczenie ofiar zbrodni NKWD

5 marca 1940 r. Biuro Polityczne KC WKP(b) podjęło uchwałę o rozstrzelaniu polskich jeńców wojennych przebywających w sowieckich obozach m.in. w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie. W wyniku tej decyzji zgładzono około 22 tys. obywateli polskich w tym ok. 8 tys. funkcjonariuszy Policji Państwowej.

w 80. rocznicę wydania decyzji podpisanej przez Stalina, 5 marca 2020 r. szkolni Strażnicy Tradycji uczestniczyli w uroczystości upamiętniającej ofiary NKWD.

Organizatorami uroczystości w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łodzi było stowarzyszenie ”Rodzina Policyjna 1939”.

[JB]