Branżowa konferencja

Diagnoza, problemy pracodawców i szkół zawodowych i propozycje ich rozwiązań były tematem konferencji, która odbyła się 26 lutego 2020 r. z inicjatywy Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan. Uczestnicy nie tylko dyskutowali o współpracy szkół z pracodawcami, była okazja poznać trendy i wyzwania sektora mody.

[JB]