Koronawirus – postępowanie

ZARZĄDZENIE
DYREKTORA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w Łodzi z dnia 10 marca 2020 r.

W SPRAWIE: zawieszenia organizacji imprez i wyjść.

Dyrektor CKZiU w Łodzi stosując się do polecenia Wojewody Łódzkiego oraz komunikatu Łódzkiego Kuratora Oświaty
zawiesza
od dnia 11 marca 2020 r. do odwołania: wycieczki, wyjazdy uczniów oraz pracowników szkoły, wyjścia uczniów do kin, teatrów, muzeów, itp.

Całodobowy telefon NFZ ws koronawirusa: 800 190 590

Informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki i postępowania dot. zagrożeń wirusowych.

https://www.gov.pl/web/edukacja/informacja-gis-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch