Drzewo dyrektora Jana Stupaka

21 października 2019 r. społeczność szkolna upamiętniła Dyrektora Szkoły (1992-2009) – śp. Jana Stupaka. Ufundowaną w tym celu tabliczkę zamontowano przed drzewem, które kilkanaście lat temu właśnie na polecenie Dyrektora Jana Stupaka posadzono na dziedzińcu szkolnym, wcześniej stało ono w dyrektorskim gabinecie jako świąteczna choinka. Odsłonięcia tabliczki dokonał konserwator szkoły, p. Paweł Pawłowski, gdyż wtedy to on wkopał chojaczka i okazało się, że naprawdę miał „dobrą rękę”.

Ponieważ w tym z dniu przypadała rocznica urodzin Dyrektora, uczestnicy uroczystości zostali poczęstowani cukierkami.

[JB]