150 lat Szkoły

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Żeromskiego 115 jest najstarszą szkołą zawodową w Łodzi.
W dniach 18-19 października 2019 r. obchodzi uroczystość 150-lecia działalności edukacyjnej.

W XIX w. gdy miasto przeżywało bum gospodarczy, przemysłowcy łódzcy z udziałem władz miasta powołali do życia szkołę, która na potrzeby miejscowego przemysłu dostarczała wykształconych pracowników.  Pierwotne położenie przy Pl. Wolności okazało się zbyt skromne lokalowo dla rozwijającej się szkoły. Na początku XX w. szkołę przeniesiono do nowego kompleksu budynków edukacyjnych, warsztatowych i sportowych przy ulicy Pańskiej a obecnie Stefana Żeromskiego 115.  Szkoła była świadkiem nie tylko dynamicznego rozwoju miasta, powstawania potęgi przemysłowej lecz także kryzysów gospodarczych, lat wojennych, zmian ustrojowych.  Szkoła dostarczała miastu i państwu tysięcy absolwentów realizujących karierę zawodową głównie w sektorze produkcyjnym. W latach 60-tych XX w. poszczególne roczniki liczyły ponad dwa tysiące absolwentów. Dominujące kierunki nauczania to nie tylko cały wachlarz zawodów włókienniczych, lecz także inne niezbędne zawody na potrzeby przemysłowej Łodzi: mechaniczne, elektryczne, chemiczne. Obecnie szkoła prowadzi kształcenie zawodowe szerokoprofilowe w branży: informatycznej, logistyczno-spedycyjnej, fototechnicznej, weterynaryjnej, włókienniczej i analityka chemicznego. Taka oferta edukacyjna jest odpowiedzią na zmieniające się uwarunkowania gospodarcze oraz oczekiwania gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych.

Dokonując współczesnej charakterystyki CKZiU, można przypisać szkole następujące określenia:

 • CKZiU to jedyny w Łodzi historycznie zachowany kampus edukacyjny,
 • CKZiU to centrum dialogu i komunikacji wielokulturowej,
 • CKZiU to główny ośrodek rozwoju twórczej myśli dla młodych ludzi,
 • CKZiU to największa szkoła zawodowa w województwie łódzkim,
 • CKZiU to ciekawe konkursy i imprezy,
 • CKZiU to kompetentni i kreatywni nauczyciele,
 • CKZiU to miejsce nauki ponad 1000 młodych ludzi,
 • CKZiU to kilkudziesięciu pracodawców współpracujących ze szkołą,
 • CKZiU to funkcjonujące w szkole zaplecze warsztatowe,
 • CKZiU to promocja na wysokim poziomie,
 • CKZiU to instytucja tworząca nowe trendy i kreująca nowoczesny model kształcenia.

Program obchodów:

18 października 2019 r. (piątek), Teatr Muzyczny w Łodzi, ul. Północna 47/51, godz. 9.45:

 • Zebranie zaproszonych gości i otwarcie wystawy fotograficznej.
 • Wprowadzenie pocztów sztandarowych i Strażników Tradycji.
 • Hymn państwowy.
 • Powitanie gości.
 • Przemówienie Dyrektora Szkoły.
 • Odczytanie aktu nadania imienia K. Wojtyły Technikum Nr 19 i Branżowej Szkole I stopnia Nr 19.
 • Przemówienia zaproszonych gości.
 • Prezentacja filmu o szkole.
 • Wręczenie medali zasłużonym nauczycielom.
 • Wyprowadzenie pocztów sztandarowych.
 • Program artystyczny.
 • Słodki poczęstunek.

Fotorelacja

19 października 2019 r. (sobota), CKZiU w Łodzi, ul. Żeromskiego 115, godz. 8.30:

 • Zbiórka przed szkołą.
 • Przejście do Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi przy ul. Łąkowej 27.
 • Wystawienie pocztów sztandarowych i reprezentacji Strażników Tradycji.
 • Udział we mszy św.
 • Zbiórka uczestników uroczystości pod Pomnikiem Katyńskim.
 • Przemowa przedstawiciela Rodzin Katyńskich , zapalenie zniczy, złożenie kwiatów.
 • Przejście do Parku im. Ks. J. Poniatowskiego do miejsc upamiętniających Absolwentów Szkoły zamordowanych w Katyniu.
 • Przejście uczestników uroczystości do Szkoły.
 • Rejestracja uczestników w Szkole.
 • Rozpoczęcie uroczystości w auli szkolnej, (godz. 12.00) z udziałem pocztów sztandarowych i reprezentacji Strażników Tradycji.
 • Przemówienie Dyrektora Szkoły i zaproszonych Gości.
 • Prezentacja filmu o szkole.
 • Wręczenie odznak Absolwentom Szkoły przez prezesa Stowarzyszenia Absolwentów Szkoły.
 • Program artystyczny.
 • Odczytanie przesłania do przyszłych pokoleń i wmurowanie Kapsuły Czasu, odsłonięcie pamiątkowych tablic.
 • Spotkania w klasach.

Fotorelacja