Święto Komisji Edukacji Narodowej

W dniu 14.10.2019 r.  w naszej szkole odbyły się uroczyste obchody dnia Komisji Edukacji Narodowej. Z tej okazji tradycyjnie świętowaliśmy także jeden z najważniejszych ceremoniałów Technikum nr 19, czyli ślubowanie klas pierwszych.

Przedstawiciele nowych uczniów, uroczyście ślubując na sztandar szkoły, otrzymali oficjalnie tytuł uczniów Technikum nr 19 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi. Każdej klasie, z rąk Pani Dyrektor Teresy Łęckiej i Pana Wicedyrektora Mariana Roga, zostały wręczone teksty ślubowania, a także okolicznościowe krawaty.

Podczas obchodów zapoznaliśmy się również z historią święta KEN.

W tym szczególnych dniu pragniemy podziękować Dyrekcji, wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły zarówno za ich trud, wychowywanie i nauczanie, jak również za serce włożone w pracę.

[JJ]