Uroczystość na Brusie

      

15 października 2019 r. Strażnicy Tradycji reprezentowali Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi w uroczystości upamiętniającej pomordowanych na Brusie.

Las Brus był miejscem zagłady Polaków zabitych przez Niemców w czasie II wojny światowej oraz przez komunistów w latach powojennych. Zebrani goście złożyli kwiaty i zapalili znicze przed pamiątkowym głazem.            

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystości pod opieką prof. Jakuba Kani.

[JK]