Lekcja pamięci w KL Auschwitz

4 października 2019 klasa 1TF5 pod opieką Katarzyny Krajewskiej -Lasoty i Ewy Zarębskiej-Cymek uczestniczyła w obchodach 75 rocznicy likwidacji łódzkiego getta. Uroczystości rozpoczęły się  o godzinie 6.10 na stacji Radegast apelem ku czci wywiezionych do Auschwitz. O godzinie 7.08 wyjechaliśmy z pobliskiej stacji Marysin i około 11.30 dotarliśmy do Oświęcimia. Przeszliśmy i zwiedziliśmy były niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady KL AuschwitzII- Birkenau.

Niezwykłą, pełną wzruszeń lekcją historii było spotkanie  byłego więźnia getta łódzkiego, a potem więźnia obozu koncentracyjnego, Leona Weintrauba. Dziewięćdziesięcioczteroletni uczestnik i świadek tamtych wydarzeń niesłychanie interesująco opowiadał o swoim życiu i walce o przetrwanie w obozie koncentracyjnym. Po złożeniu kwiatów i zniczy przy Pomniku w Birkenau wróciliśmy pociągiem do Łodzi.

Była to piękna i trudna wyprawa, która na długo pozostanie w naszej pamięci.

[KK]